Orphanet: Fc fragment of IgG receptor IIIb
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FCGR3B - Fc fragment of IgG receptor IIIb

 • Synonim(y) : CD16, CD16b, Fc gamma receptor IIIb
 • Poprzednie symbole i nazwy : FCG3, FCGR3, Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b), Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor for (CD16)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q23.3
 • OMIM: 610665
 • HGNC: 3620
 • UniProtKB: O75015
 • Genatlas: FCGR3B
 • Ensembl: ENSG00000162747
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75015
 • LOVD: FCGR3B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.