Orphanet: interleukin 7 receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

IL7R - interleukin 7 receptor

 • Synonim(y) : CD127, IL7RA
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5p13.2
 • OMIM: 146661
 • HGNC: 6024
 • UniProtKB: P16871
 • Genatlas: IL7R
 • Ensembl: ENSG00000168685
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P16871
 • LOVD: IL7R

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.