Orphanet: erb b2 receptor tyrosine kinase 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ERBB3 - erb-b2 receptor tyrosine kinase 3

 • Synonim(y) : HER3, human epidermal growth factor receptor 3
 • Poprzednie symbole i nazwy : LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q13.2
 • OMIM: 190151
 • HGNC: 3431
 • UniProtKB: P21860
 • Genatlas: ERBB3
 • Ensembl: ENSG00000065361
 • IUPHAR-DB: 1798
 • Reactome: P21860
 • LOVD: ERBB3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.