Orphanet: mitochondrially encoded tRNA Trp UGAG
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MT-TW - mitochondrially encoded tRNA-Trp (UGA/G)

 • Synonim(y) : trnW
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTTW, mitochondrially encoded tRNA tryptophan, tRNA tryptophan
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 590095
 • HGNC: 7501
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: MT-TW
 • Ensembl: ENSG00000210117
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MT-TW

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.