Orphanet: phospholamban
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PLN - phospholamban

 • Synonim(y) : CMD1P
 • Poprzednie symbole i nazwy : PLB
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q22.31
 • OMIM: 172405
 • HGNC: 9080
 • UniProtKB: P26678
 • Genatlas: PLN
 • GenCC: PLN
 • Ensembl: ENSG00000198523
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P26678
 • LOVD: PLN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.