Orphanet: thyroid stimulating hormone subunit beta
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TSHB - thyroid stimulating hormone subunit beta

 • Synonim(y) : thyrotropin subunit beta
 • Poprzednie symbole i nazwy : thyroid stimulating hormone beta
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p13.2
 • OMIM: 188540
 • HGNC: 12372
 • UniProtKB: P01222
 • Genatlas: TSHB
 • Ensembl: ENSG00000134200
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01222
 • LOVD: TSHB

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.