Orphanet: mitochondrially encoded tRNA His CAUC
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

MT-TH - mitochondrially encoded tRNA-His (CAU/C)

 • Synonim(y) : trnH
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTTH, mitochondrially encoded tRNA histidine, tRNA histidine
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 590040
 • HGNC: 7487
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: TRNH
 • Ensembl: ENSG00000210176
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MT-TH

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.