Orphanet: toll like receptor 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TLR3 - toll like receptor 3

 • Synonim(y) : CD283
 • Poprzednie symbole i nazwy : toll-like receptor 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q35.1
 • OMIM: 603029
 • HGNC: 11849
 • UniProtKB: O15455
 • Genatlas: TLR3
 • Ensembl: ENSG00000164342
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15455
 • LOVD: TLR3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.