Orphanet: granulin precursor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GRN - granulin precursor

 • Synonim(y) : CLN11, PCDGF, PGRN, progranulin
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q21.31
 • OMIM: 138945
 • HGNC: 4601
 • UniProtKB: P28799
 • Genatlas: GRN
 • Ensembl: ENSG00000030582
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P28799
 • LOVD: GRN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.