Orphanet: GLIS family zinc finger 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GLIS2 - GLIS family zinc finger 2

 • Synonim(y) : Gli-similar 2, nephrocystin-7, NPHP7
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p13.3
 • OMIM: 608539
 • HGNC: 29450
 • UniProtKB: Q9BZE0
 • Genatlas: GLIS2
 • GenCC: GLIS2
 • Ensembl: ENSG00000126603
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9BZE0
 • LOVD: GLIS2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.