Orphanet: doublesex and mab 3 related transcription factor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DMRT1 - doublesex and mab-3 related transcription factor 1

 • Synonim(y) : CT154, DM domain expressed in testis 1, DMT1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9p24.3
 • OMIM: 602424
 • HGNC: 2934
 • UniProtKB: Q9Y5R6
 • Genatlas: DMRT1
 • Ensembl: ENSG00000137090
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: DMRT1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.