Orphanet: ribosomal protein S7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RPS7 - ribosomal protein S7

 • Synonim(y) : eS7, S7
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p25.3
 • OMIM: 603658
 • HGNC: 10440
 • UniProtKB: P62081
 • Genatlas: RPS7
 • GenCC: RPS7
 • Ensembl: ENSG00000171863
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P62081
 • LOVD: RPS7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.