Orphanet: myosin VB
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MYO5B - myosin VB

 • Synonim(y) : KIAA1119
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q
 • OMIM: 606540
 • HGNC: 7603
 • UniProtKB: Q9ULV0
 • Genatlas: MYO5B
 • Ensembl: ENSG00000167306
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9ULV0
 • LOVD: MYO5B

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.