Orphanet: PBX homeobox 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PBX1 - PBX homeobox 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : pre-B-cell leukemia homeobox 1, pre-B-cell leukemia transcription factor 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q23.3
 • OMIM: 176310
 • HGNC: 8632
 • UniProtKB: P40424
 • Genatlas: PBX1
 • Ensembl: ENSG00000185630
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P40424
 • LOVD: PBX1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.