Orphanet: UTP4 small subunit processome component
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

UTP4 - UTP4 small subunit processome component

 • Synonim(y) : CIRHIN, FLJ14728, KIAA1988, NAIC, TEX292, UTP4, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast)
 • Poprzednie symbole i nazwy : CIRH1A, cirrhosis, autosomal recessive 1A (cirhin)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q22.1
 • OMIM: 607456
 • HGNC: 1983
 • UniProtKB: Q969X6
 • Genatlas: UTP4
 • Ensembl: ENSG00000141076
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q969X6
 • LOVD: UTP4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.