Orphanet: hexose 6 phosphate dehydrogenaseglucose 1 dehydrogenase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

H6PD - hexose-6-phosphate dehydrogenase/glucose 1-dehydrogenase

 • Synonim(y) : 6-phosphogluconolactonase, GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein, H6PDH
 • Poprzednie symbole i nazwy : GDH, glucose dehyrogenase, hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.22
 • OMIM: 138090
 • HGNC: 4795
 • UniProtKB: O95479
 • Genatlas: H6PD
 • GenCC: H6PD
 • Ensembl: ENSG00000049239
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: H6PD

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.