Orphanet: ADP ribosylation factor like GTPase 13B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ARL13B - ADP ribosylation factor like GTPase 13B

 • Synonim(y) : DKFZp761H079, JBTS8
 • Poprzednie symbole i nazwy : ADP-ribosylation factor like GTPase 13B, ADP-ribosylation factor-like 2-like 1, ARL2L1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q11.1-q11.2
 • OMIM: 608922
 • HGNC: 25419
 • UniProtKB: Q3SXY8
 • Genatlas: ARL13B
 • GenCC: ARL13B
 • Ensembl: ENSG00000169379
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q3SXY8
 • LOVD: ARL13B

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.