Orphanet: mitochondrially encoded tRNA Gly GGN
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MT-TG - mitochondrially encoded tRNA-Gly (GGN)

 • Synonim(y) : trnG
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTTG, mitochondrially encoded tRNA glycine, tRNA glycine
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 590035
 • HGNC: 7486
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: MT-TG
 • Ensembl: ENSG00000210164
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MT-TG

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.