Orphanet: homeobox D10
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HOXD10 - homeobox D10

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : HOX4, HOX4D, homeo box D10
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q31.1
 • OMIM: 142984
 • HGNC: 5133
 • UniProtKB: P28358
 • Genatlas: HOXD10
 • Ensembl: ENSG00000128710
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: HOXD10

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.