Orphanet: SMAD family member 9
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SMAD9 - SMAD family member 9

 • Synonim(y) : SMAD8, SMAD8/9
 • Poprzednie symbole i nazwy : MAD, mothers against decapentaplegic homolog 9 (Drosophila), MADH6, MADH9, SMAD, mothers against DPP homolog 9 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q13.3
 • OMIM: 603295
 • HGNC: 6774
 • UniProtKB: O15198
 • Genatlas: SMAD9
 • Ensembl: ENSG00000120693
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15198
 • LOVD: SMAD9

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.