Orphanet: BAG cochaperone 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BAG3 - BAG cochaperone 3

 • Synonim(y) : BAG family molecular chaperone regulator 3
 • Poprzednie symbole i nazwy : BCL2 associated athanogene 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q26.11
 • OMIM: 603883
 • HGNC: 939
 • UniProtKB: O95817
 • Genatlas: BAG3
 • GenCC: BAG3
 • Ensembl: ENSG00000151929
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95817
 • LOVD: BAG3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.