Orphanet: succinate dehydrogenase complex assembly factor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SDHAF1 - succinate dehydrogenase complex assembly factor 1

 • Synonim(y) : LYRM8, LYR motif containing 8
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.12
 • OMIM: 612848
 • HGNC: 33867
 • UniProtKB: A6NFY7
 • Genatlas: SDHAF1
 • Ensembl: ENSG00000205138
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: A6NFY7
 • LOVD: SDHAF1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.