Orphanet: pyrroline 5 carboxylate reductase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PYCR1 - pyrroline-5-carboxylate reductase 1

 • Synonim(y) : P5C
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q25.3
 • OMIM: 179035
 • HGNC: 9721
 • UniProtKB: P32322
 • Genatlas: PYCR1
 • Ensembl: ENSG00000183010
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P32322
 • LOVD: PYCR1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.