Orphanet: ZFP57 zinc finger protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ZFP57 - ZFP57 zinc finger protein

 • Synonim(y) : bA145L22, bA145L22.2, ZNF698
 • Poprzednie symbole i nazwy : C6orf40, Zinc finger protein 57 homolog (mouse), chromosome 6 open reading frame 40
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p22.1
 • OMIM: 612192
 • HGNC: 18791
 • UniProtKB: Q9NU63
 • Genatlas: ZFP57
 • Ensembl: ENSG00000204644
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: ZFP57

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.