Orphanet: matrix metallopeptidase 9
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MMP9 - matrix metallopeptidase 9

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : CLG4B, matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.12
 • OMIM: 120361
 • HGNC: 7176
 • UniProtKB: P14780
 • Genatlas: MMP9
 • Ensembl: ENSG00000100985
 • IUPHAR-DB: 1633
 • Reactome: P14780
 • LOVD: MMP9

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.