Orphanet: colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

CSF2RA - colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit

 • Synonim(y) : alpha-GM-CSF receptor, alphaGMR, CD116
 • Poprzednie symbole i nazwy : CSF2R, colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity (granulocyte-macrophage)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp22.32, Yp11.3
 • OMIM: 306250
 • HGNC: 2435
 • UniProtKB: P15509
 • Genatlas: CSF2RA
 • Ensembl: ENSG00000198223
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P15509
 • LOVD: CSF2RA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.