Orphanet: NIMA related kinase 8
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEK8 - NIMA related kinase 8

 • Synonim(y) : NPHP9
 • Poprzednie symbole i nazwy : NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 8
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q11.2
 • OMIM: 609799
 • HGNC: 13387
 • UniProtKB: Q86SG6
 • Genatlas: NEK8
 • GenCC: NEK8
 • Ensembl: ENSG00000160602
 • IUPHAR-DB: 2123
 • Reactome: Q86SG6
 • LOVD: NEK8

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.