Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SCA30 - spinocerebellar ataxia 30

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : locus
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q34.3-q35.1
 • OMIM: -
 • HGNC: 33445
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: -
 • Ensembl: -
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SCA30

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.