Orphanet: RNA binding motif protein 20
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RBM20 - RNA binding motif protein 20

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q25.2
 • OMIM: 613171
 • HGNC: 27424
 • UniProtKB: Q5T481
 • Genatlas: RBM20
 • GenCC: RBM20
 • Ensembl: ENSG00000203867
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: RBM20

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.