Orphanet: transmembrane protein 216
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM216 - transmembrane protein 216

 • Synonim(y) : HSPC244, JBTS2, MGC13379
 • Poprzednie symbole i nazwy : CORS2, MKS2, Meckel syndrome, type 2, cerebello-oculo-renal syndrome 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13.1
 • OMIM: 613277
 • HGNC: 25018
 • UniProtKB: Q9P0N5
 • Genatlas: TMEM216
 • GenCC: TMEM216
 • Ensembl: ENSG00000187049
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9P0N5
 • LOVD: TMEM216

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.