Orphanet: nexilin F actin binding protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEXN - nexilin F-actin binding protein

 • Synonim(y) : NELIN, nexilin
 • Poprzednie symbole i nazwy : nexilin (F actin binding protein)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p31.1
 • OMIM: 613121
 • HGNC: 29557
 • UniProtKB: Q0ZGT2
 • Genatlas: NEXN
 • Ensembl: ENSG00000162614
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: NEXN

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.