Orphanet: ribosomal protein S10
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RPS10 - ribosomal protein S10

 • Synonim(y) : MGC88819, S10
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p21.31
 • OMIM: 603632
 • HGNC: 10383
 • UniProtKB: P46783
 • Genatlas: RPS10
 • GenCC: RPS10
 • Ensembl: ENSG00000124614
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P46783
 • LOVD: RPS10

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.