Orphanet: tubulin beta 3 class III
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TUBB3 - tubulin beta 3 class III

 • Synonim(y) : beta-4, CFEOM3, CFEOM3A, class III beta-tubulin
 • Poprzednie symbole i nazwy : FEOM3, fibrosis of extraocular muscles, congenital, 3, tubulin, beta 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q24.3
 • OMIM: 602661
 • HGNC: 20772
 • UniProtKB: Q13509
 • Genatlas: TUBB3
 • Ensembl: ENSG00000258947
 • IUPHAR-DB: 2752
 • Reactome: Q13509
 • LOVD: TUBB3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.