Orphanet: epithelial cell adhesion molecule
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EPCAM - epithelial cell adhesion molecule

 • Synonim(y) : 17-1A, 323/A3, CD326, CO-17A, EGP-2, EGP34, EGP40, Ep-CAM, ESA, GA733-2, HEA125, KS1/4, KSA, Ly74, MH99, MK-1, MOC31, TACST-1, TROP1
 • Poprzednie symbole i nazwy : M4S1, MIC18, TACSTD1, antigen identified by monoclonal antibody AUA1, tumor-associated calcium signal transducer 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p21
 • OMIM: 185535
 • HGNC: 11529
 • UniProtKB: P16422
 • Genatlas: EPCAM
 • Ensembl: ENSG00000119888
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P16422
 • LOVD: EPCAM

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.