Orphanet: transmembrane protein 127
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM127 - transmembrane protein 127

 • Synonim(y) : FLJ20507, FLJ22257
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q11.2
 • OMIM: 613403
 • HGNC: 26038
 • UniProtKB: O75204
 • Genatlas: TMEM127
 • Ensembl: ENSG00000135956
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: TMEM127

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.