Orphanet: phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PIGA - phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A

 • Synonim(y) : GPI3, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
 • Poprzednie symbole i nazwy : phosphatidylinositol glycan, class A (paroxysmal nocturnal hemoglobinuria)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp22.2
 • OMIM: 311770
 • HGNC: 8957
 • UniProtKB: P37287
 • Genatlas: PIGA
 • GenCC: PIGA
 • Ensembl: ENSG00000165195
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P37287
 • LOVD: PIGA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.