Orphanet: transmembrane protein 126A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM126A - transmembrane protein 126A

 • Synonim(y) : DKFZp586C1924, OPA7
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q14.1
 • OMIM: 612988
 • HGNC: 25382
 • UniProtKB: Q9H061
 • Genatlas: TMEM126A
 • Ensembl: ENSG00000171202
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: TMEM126A

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.