Orphanet: alanyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AARS - alanyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : alanine tRNA ligase 1, cytoplasmic, AlaRS, CMT2N
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q22.1
 • OMIM: 601065
 • HGNC: 20
 • UniProtKB: P49588
 • Genatlas: AARS
 • Ensembl: ENSG00000090861
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49588
 • LOVD: AARS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.