Orphanet: chromosome 12 open reading frame 65
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

C12ORF65 - chromosome 12 open reading frame 65

 • Synonim(y) : FLJ38663, SPG55
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q24.31
 • OMIM: 613541
 • HGNC: 26784
 • UniProtKB: Q9H3J6
 • Genatlas: C12orf65
 • Ensembl: ENSG00000130921
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: C12ORF65

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.