Orphanet: zinc finger protein 592
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ZNF592 - zinc finger protein 592

 • Synonim(y) : CAMOS, KIAA0211
 • Poprzednie symbole i nazwy : SCAR5, spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q25.3
 • OMIM: 613624
 • HGNC: 28986
 • UniProtKB: Q92610
 • Genatlas: ZNF592
 • Ensembl: ENSG00000166716
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q92610
 • LOVD: ZNF592

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.