Orphanet: bile acid CoA:amino acid N acyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BAAT - bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase

 • Synonim(y) : BAT, glycine N-choloyltransferase
 • Poprzednie symbole i nazwy : bile acid CoA: amino acid N-acyltransferase (glycine N-choloyltransferase), bile acid Coenzyme A:amino acid N-acyltransferase (glycine N-choloyltransferase)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q31.1
 • OMIM: 602938
 • HGNC: 932
 • UniProtKB: Q14032
 • Genatlas: BAAT
 • Ensembl: ENSG00000136881
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14032
 • LOVD: BAAT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.