Orphanet: mitogen activated protein kinase 10
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MAPK10 - mitogen-activated protein kinase 10

 • Synonim(y) : JNK3, p493F12, p54bSAPK
 • Poprzednie symbole i nazwy : PRKM10
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q21.3
 • OMIM: 602897
 • HGNC: 6872
 • UniProtKB: P53779
 • Genatlas: MAPK10
 • Ensembl: ENSG00000109339
 • IUPHAR-DB: 1498
 • Reactome: P53779
 • LOVD: MAPK10

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.