Orphanet: NIMA related kinase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEK1 - NIMA related kinase 1

 • Synonim(y) : KIAA1901, NY-REN-55
 • Poprzednie symbole i nazwy : NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q33
 • OMIM: 604588
 • HGNC: 7744
 • UniProtKB: Q96PY6
 • Genatlas: NEK1
 • GenCC: NEK1
 • Ensembl: ENSG00000137601
 • IUPHAR-DB: 2114
 • Reactome: Q96PY6
 • LOVD: NEK1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.