Orphanet: junctophilin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

JPH2 - junctophilin 2

 • Synonim(y) : JP-2
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.12
 • OMIM: 605267
 • HGNC: 14202
 • UniProtKB: Q9BR39
 • Genatlas: JPH2
 • GenCC: JPH2
 • Ensembl: ENSG00000149596
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: JPH2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.