Orphanet: RNA, U4atac small nuclear U12 dependent splicing
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RNU4ATAC - RNA, U4atac small nuclear (U12-dependent splicing)

 • Synonim(y) : RNU4ATAC1, U4atac
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q14.2
 • OMIM: 601428
 • HGNC: 34016
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: RNU4ATAC
 • GenCC: RNU4ATAC
 • Ensembl: ENSG00000264229
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: RNU4ATAC

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.