Orphanet: mitochondrially encoded tRNA Val GUN
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MT-TV - mitochondrially encoded tRNA-Val (GUN)

 • Synonim(y) : trnV
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTTV, mitochondrially encoded tRNA valine, tRNA valine
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 590105
 • HGNC: 7500
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: MT-TV
 • Ensembl: ENSG00000210077
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MT-TV

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.