Orphanet: kinesin family member 7
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

KIF7 - kinesin family member 7

 • Synonim(y) : JBTS12
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q26.1
 • OMIM: 611254
 • HGNC: 30497
 • UniProtKB: Q2M1P5
 • Genatlas: KIF7
 • GenCC: KIF7
 • Ensembl: ENSG00000166813
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q2M1P5
 • LOVD: KIF7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.