Orphanet: uroplakin 3A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

UPK3A - uroplakin 3A

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : UPK3, Uroplakin 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q13.31
 • OMIM: 611559
 • HGNC: 12580
 • UniProtKB: O75631
 • Genatlas: UPK3A
 • Ensembl: ENSG00000100373
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: UPK3A

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.