Orphanet: alanyl tRNA synthetase 2, mitochondrial
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AARS2 - alanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial

 • Synonim(y) : alanine tRNA ligase 2, mitochondrial, bA444E17.1, KIAA1270
 • Poprzednie symbole i nazwy : AARSL, alanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), alanyl-tRNA synthetase like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p21.1
 • OMIM: 612035
 • HGNC: 21022
 • UniProtKB: Q5JTZ9
 • Genatlas: AARS2
 • Ensembl: ENSG00000124608
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q5JTZ9
 • LOVD: AARS2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.