Orphanet: surfactant protein A2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SFTPA2 - surfactant protein A2

 • Synonim(y) : COLEC5, SP-A2, surfactant, pulmonary-associated protein A2A
 • Poprzednie symbole i nazwy : surfactant, pulmonary-associated protein A2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.3
 • OMIM: 178642
 • HGNC: 10799
 • UniProtKB: Q8IWL1
 • Genatlas: SFTPA2
 • Ensembl: ENSG00000185303
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8IWL1
 • LOVD: SFTPA2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.